About Us |  Contact Us |  Membership |  Mailing List |  Home

 

 

Board of Directors

January 2013 - January 2014

President:

Shaochen Yu

Vice President:

Albert Liu, Na Pan

Secretary:

Rita McClain

Treasurer:

Ying Sa

Executive Director:

Swallow Yan

President-elect: Hanna Wolle
Visa Officer: Min Zhu

 

Board Members:

Alex Chen

David Lee

George Shen

Grace Yang

Hilda Wolle

Jian Jin

Lance Mascaro

Lang Deng

Li Zhao

Ling Guo See Rodari Sicong Ma
Xiaoxi Li    

 

 

January 2012 - January 2013

President:

Shaochen Yu

Vice President:

Albert Liu, Na Pan

Secretary:

Jian Jin

Treasurer:

Ying Sa

Executive Director:

Swallow Yan

President-elect: Hanna Wolle

 

Board Members:

Alex Chen

Ben Haotian Bai

David Lee

Grace Yang

Hilda Wolle

Lance Mascaro

Lang Deng

Lijuan Zhao

Ling Guo

Lingxiao Shen Mary Feng Min Zhu
Rita McClain See Rodari Shaochen Yu
Sicong Ma Tian Sun Xiaoxi Li

 

 

January 2011 - January 2012

President:

Lang Deng

Vice President:

Ashley Lan

Secretary:

Jian Jin

Treasurer:

Ying Sa

Executive Director:

Swallow Yan

 

Board Members:

Alex Chen

David Lee

Dongmei Bao

Grace Yang

Hilda Wolle

Lijuan Zhao

Lili Shi

Ling Guo

Mary Feng

Min Zhu

Na Pan

Shaochen Yu

 

 

January 2010 - January 2011

President:

Lang Deng

Vice President:

Xin Lan

Secretary:

Jian Jin

Treasurer:

Ying Sa

Executive Director:

Swallow Yan

 

Board Members:

Dongmei Bao

Xiaokai Chen

Lang Deng

Mary Feng

Ling Guo

Jian Jin

Xin Lan

David Lee

Grace Yang

Na Pan

Ying Sa

Lili Shi

Hilda Wang

Swallow Yan

Shaochen Yu

Lijuan Zhao Min Zhu  

 

 

January 2009 - January 2010

President:

David Lee

Vice President:

Xin Lan

Secretary:

Jian Jin

Treasurer:

Ying Sa

Executive Director:

Swallow Yan

 

Board Members:

Dongmei Bao

Xiaokai Chen

Lang Deng

Ling Guo

Jian Jin

Xin Lan

David Lee

Grace Yang

Ying Sa

Lili Shi

Hilda Wang

Swallow Yan

Shaochen Yu

Lijuan Zhao

Min Zhu

 

 

January 2008 - January 2009

President:

Will Zhang

Vice President:

Lili Shi

Secretary:

Ling Qiu

Treasurer:

Min Zhu

Executive Director:

Swallow Yan

 

Board Members:

Wei Du

David Lee

Feng Li

Jiming Li

Yufa Liu

Jingwen Ming

Yulan Shen

Qing Sheng

Kit Spangler

Hilda Wolle

Grace Yang

Wanhui Yang

Scott Zhao

Shifu Zhen

Yongmei Zhou

 

January 2007 - January 2008

President:

Will Zhang

Vice President:

Min Zhou

Secretary:

Wang, Bill Chiying

Treasurer:

Min Zhu

Executive Director:

Swallow Yan

 

Board Members:

Bao, Savannah

Du, Wei

Lee, David

Li, Feng

Lu, Hong

Yufa Liu

Jingwen Ming

Lee Purnell

Yulan Shen

Kit Spangler

Xuelian Wan

Hilda Wolle

Scott Zhao Shifu Zhen Yongmei Zhou

Grace Yang

Wanhui Yang

Frank Zhang

 

January 2006 - January 2007

President:

Wang, Yizhong (Hilda Wolle)

Vice President:

Lili Shi

Secretary:

Wang, Bill Chiying

Treasurer:

Wan, Xuelian

Executive Director:

Swallow Yan

 

Board Members:

Bao, Savannah

Du, Wei

Lee, David

Li, Feng

Lu, Hong

Jiao, Ziyi

Shen, Christine Yulan

Wang, Sulin

Wu, Ziwei

Xu, Jingru

Xu, John

Grace Yang

Ye, Tianxiang

Zhang, Jackie

Zhao, Scott

Zhen, Shifu

 

 

 

 

 

January 2005 - January 2006

President:

Wang, Yizhong (Hilda Wolle)

Vice President:

Yuan, Fang(David Yuan)

Secretary:

Wu, Yongzhong

Treasurer:

Wan, Xuelian

Executive Director:

Swallow Yan

 

Board Members:

Du, Wei

Hu, Bing

Jiao, Ziyi

Lee, David

Lu, Hong

Qiu, Sam

Shen, Yulan

Shi,Li

Chen,Xu

Wang, Sulin

Wu, Qian

Xu, Zhuan

Ye, Tianxiang

Zhen, Shifu

Zheng, Naro

 

 

Council of Advisory:
Cyndi S. Chen
Chairperson of Commission on the Status of Iowans of Asian and Pacific
Islander Heritage, President of Board of Iowa Sister States, Board of
Directors of Iowa Asian Alliance and Neighborhood Finance Corporation
Ningyu Guan
President of Shine-Link International Group, Inc.
Daniel K. Miller
Executive Director and General Manager of Iowa Public Television
Matt Rosen
Horticulture Manager of City of Des Moines
Surasee Rodari
Vice President of Bankers Trust Co., N. A. Manager East Branch
Dr. Paul Shao
Professor of Architecture of Iowa State University
President of Chinese Cultural Center of America (CCCA)
Dr. David Skidmor
Professor, Department of Politics and International Relations
Director, Center for Global Citizenship, Drake University
Dr. Zuoyu Zhao
Research Manager of Pioneer Hi-Bred International, Inc.
Dr. Jianlin Zhai
Director, Market Risk
GMAC-RFC

January 2004 - January 2005

President:

Swallow Yan

Vice President:

Du, Wei

Secretary:

Lu, Hong

Treasurer:

Xu, John Zhuan

 

Board Members:

Chen, Angela

He, Jinyan

Jiao, Yang

Lee, David

Lu, Yang

Shi, Stella Yiping

Wolle, Hida

Ye, Tianxiang

Zhen, Shifu

 

 

 

Copyright © Chinese Association of Iowa.All rights reserved.
Last Modified: December 13, 2014